O nama

slider orlov dar1

Kuća zdravlja Blagovesti kao vizionar od 1993. godine kao prva među jednakima predvodi pokret preduzetnika koji su umeli da vole I cene prirodna bogastva svoje domovine, učinivši to blago dostupnim svima do današnjeg dana…

Biti pre svega odgovoran u zadatku koji sami sebi postavimo, znači sagledati brigu o drugima i pružiti pomoć znenjem, kreativnošću I entuzijazmom u borbi protiv ljudske nemoći, patnje i bolesti…
 
Kao pravni sledbenik od 2007. godine Studio za arhitekturu umetnost i lepotu Blagovesti nastavlja tradiciju dugu gotovo tri decenije…
 
Velikom želja i entuzijazam da prirodna bogastva i resursi netaknute prirode zapadne Srbije, Podrinja i planinskog venca reke Drine budu osnovne supstance u proizvodima Blagovesti, krenulo se u aktivnost da zdrava hrana kao lek bude dostupna svima.
 
U skladu sa utvrđenim principima kvaliteta, kompanija Blagovesti je usmerena, ne samo na aktivnost sakupljanje i preradu lekovitog bilja več i na organski biodinamički intezivni uzgoj divljeg lekovitog bilja  u uslovima svog prirodnog staništa i to na sopstvenom poljoprivrednom Gazdinstvu.
 
Areal na kojem se nalazi naše poljoprivredno gazdinstvo je aluvijalna ravan na  rečnom ostrvu između dva rečna sliva Drine i Jadra, koje ima specifične morfološke karakteristike zemljišta, osunčavanja, ruže vetrova i orošavanja, a u svemu na dobrobit biljnog i životinjskog sveta.
 
Danas su Blagovesti u saradnjim sa svojim srodnim kompanijama Grande Ogis, Loznica i Lav, Bratislava, Slovačka, EU  lideri u industriji prerade lekovitog bilja a tako i proizvodnje homogenizovanih dijetetskih preparata esencijalnih dodataka ishrani i dijetetske hrane  koji svi nose prefix prirodni jer su proizvedeni isključivo od lekovitih supstanci netaknute prirode.

CILJ

Cilj kompanije je da se trudom, radom i zalaganjem proširi tržište kako na zemlje Regiona tako na Evropsko i svetsko tržište na kojem već postoji plodonosna saradnja
Svoju poziciju kompanija Blagovesti izgrađuje na konstantnom ulaganju u nove tehnologije i ljudske resurse kao i osvajanju i plasiranju novih proizvoda.
Ali bez obzira na sve jedna stvar ostaje ista… POSVEĆENOST KVALITETU.

STRATEGIJA

Strateško opredeljenje kompanije Blagovesti je proizvodnja vrhunske organske biodinamičke homogenizovane, odnosno koncentrovane dijetetske hrane i preparata na svetskom nivou izlaze iz okvira regionalnog i evropskogi i apliciraju na svetski nivo, odnosno tržište po kvalitetu i odgovornosti.

PARTNERI

Kompanija Blagovesti ima dugogodšnju i uspešnu saradnju sa Institucijama od naučnog značaja (Fakulteti, instituti i sertifikovane laboratorije) kao i partnerima sa dugodišnjim iskustvom i znanjem u oblasti sakupljanja i gajenja lekovitog bilja i naprednim tehnologijama proizvodnje dijetetskih preparata i hrane.

MISIJA

Naša Misija je da kvalitetom i stalnim usavršavanjem naših proizvoda podignemo nivo zdravlja i kvalitet života naših korisnika na najviši mogući nivo i da u ljudima probudimo svest da je prevencija najvažnija i da je jedino DOBAR IMUNITET garant dobrog zdravlja.

Uvedite zdravlje u vaš svakodnevni život!